Alkohol och hälsan

Trotts att alkohol är väldigt vanligt förekommande och en stor del av mångas liv är det lätt att glömma att det är en drog. En del personer som dricker riskerar att utveckla ett beroende till alkohol. Detta beroende kan i sin tur kan leda till olika besvär som påverkar både personen i fråga och närstående personer negativt.

Alkoholberoende

Kroniskt alkoholberoende, även kallat alkoholism är en ärftlig och väldigt vanlig sjukdom. Uppskattningsvis 10% av befolkningen drabbas av alkoholism, vilket är en skrämmande siffra. Trotts detta är det få som känner till hur en person som är beroende påverkas av alkoholen och vad som definieras som ett beroende. Om man som person går ut och dricker två glas öl med sina vänner varje fredag, är man beroende då? Nej, så behöver inte fallet vara. Känner man däremot ofta ett starkt begär efter alkohol eller mår dåligt när man inte får alkohol är det dags att ringa i varningsklockorna.

Det finns hjälp

Det första steget för att bli fri från ett alkoholberoende är faktiskt att erkänna för sig själv att man är beroende och att det blivit ett problem. Det är också viktigt att våga prata med någon annan om sina problem, på så sätt är det lättare att sedan söka hjälp. Hur hjälpen går till kan se olika ut, men vanligt är att prata med någon som jobbar med att erbjuda stöd för personer som är fast i ett missbruk. Det finns även möjlighet att gå med i stödgrupper där deltagarna stöttar varandra och hjälps åt för att ta sig igenom svårigheterna med att sluta dricka alkohol. Om man är rädd för att söka hjälp på en mottagning har man i Uppsala öppnat en e-mottagning på Akademiska sjukhuset. På så sätt hoppas man få fler att våga söka hjälp för sina problem.

Scroll to top