Så kan du bli hjälpt av homeopatiska läkemedel

Homeopatiska läkemedel tillverkas på ett speciellt sätt och alla läkemedel ska godkännas av Läkemedelsverket innan de får säljas. Du kan få hjälp med både akuta och kroniska besvär. För att få rätt läkemedel är det bra att gå till en homeopat.

Homeopatiska läkemedel används för att behandla både akuta och kroniska sjukdomar. Inom EU klassas homeopatiska preparat som läkemedel och alla preparat som säljs i Sverige ska vara registrerade av Läkemedelsverket. Det finns olika homeopatiska läkemedel som hjälper för olika saker. För att få bra hjälp för dina problem och få rätt homeopatiska läkemedel kan det vara en bra idé att gå till en homeopat. En homeopat ser människan ut ett holistiskt perspektiv. Homeopatiska läkemedel kommer från både djur- och växtriket men också från mineralriket. Homeopatiska läkemedel kan bestå av antingen ett verksamt ämne, enkelmedel eller en komposition av ett flertal verksamma ämnen, komplexmedel.

“Homeopatika används inom homeopatin och klassas som läkemedel.” Läs mer här om homeopatika

Homeopatiska läkemedel hjälper kroppen

De läkemedel som används inom homeopatin ska hjälpa kroppen att få tillbaka den naturliga balansen. Homeopatiska läkemedel ska stimulera och hjälpa kroppen till självläkning. Om du får tillgång till rätt homeopatiska läkemedel för dig verkar läkemedlet snabbt och effektivt om du har en akut sjukdom. Om du har en kronisk sjukdom tar det längre tid innan läkemedlet får effekt. Det finns också homeopatiska läkemedel för djur. Men innan sådana läkemedel ges till djur måste en veterinär göra en bedömning av hälsotillståndet.

Scroll to top