Rökförbud 2019

Rökning, liksom alkohol och droger, är beroendeframkallande och klassas som ett hot mot folkhälsan. Därför finns nu tydligt förslag från regeringen att införa ett utökat rökförbud – som omfattar både cigaretter och e-cigg.

E-cigg anses ofta som ett medel för att sluta röka med, men när rökförbudet kanske bli verklighet kommer även detta alternativ till rökning att förbjudas på allmänna platser och uteserveringar i samband med det förbud mot vanliga cigaretter. Men varför? Regeringens mål är att Sverige ska vara rökfritt år 2025, om sju år.

Vill avnormalisera rökning

Den främsta anledningen till att man föreslår ett rökförbud är för att avnormalisera cigaretter och rökning. I en intervju med Dagens Nyheter säger socialminister Annika Strandhäll att detta främst handlar om det offentliga rummet och att anledningen till att man inte totalförbjuder tobak är att det vore ett för drastiskt grepp och att man i stället vill ta ett steg i taget. På frågan om hur hon tror att rökarna kommer reagera är att hon tror att det kommer bli lika självklart att inte röka på offentliga platser såsom det är naturligt att inte röka inne på krogen, vilket man förbjöd för ett antal år sedan. Hon tillägger även att man vill skydda våra unga och avnormalisera tobaksbruk och att det är rimligt att man inte ska behöva utsattas för tobaksrök på till exempel perronger då det faktiskt är 90 procent av den svenska befolkningen som inte röker.

Inte första gången rökförbud föreslås

Detta förslag om rökförbud är inte det första. Redan 2016 föreslog man att en utredning på området skulle tillsättas rörande att förbjuda rökning på uteserveringar, hållplatser och lekplatser. Precis som nu handlade detta om att avnormalisera rökningen och tobaksbruket. Det var även under denna utredning som förslaget om att förbudet även ska omfatta e-cigaretter och vattenpipor utan nikotin dök upp för första gången. Hur detta kommer bli när väl förbudet införs är dock ännu osagt. Detta är dock vad man konkret kan säga om förslaget:

  1. Rökförbud ska införas den 1 januari 2019 på allmänna platser såsom på perronger.
  2. Små förpackningar av snus ska sluta säljas och varje dosa måste innehålla minst 20 portioner.
  3. Målet med förbudet är att Sverige ska vara rökfritt inom 7 år, 2025.
  4. Butiker som säljer tobak ska ha tillstånd att göra detta och kommer behöva ansöka om tillstånd.
  5. Marknadsföringen av cigaretter ska få skärpta krav.
Scroll to top